• น้องแนท@จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  55  
  9 ก.ย. 60 | 19:59

 • น้องฝ้าย@ม.อีสเทิรน์
  40  
  3 ส.ค. 60 | 23:40

 • น้องนก@ม.บูรพา
  43  
  26 พ.ค. 60 | 21:53

 • น้องเจี๊ยบ&น้องแชมป์
  70  
  12 มี.ค. 60 | 22:40