• น้องพลอย@จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  31  
  8 ต.ค. 60 | 23:07

 • น้องท้อป@ม.สงขลานครินทร์
  24  
  8 ต.ค. 60 | 23:03

 • นอกรอบน้องแอมป์@ม.สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  42  
  9 ก.ย. 60 | 19:33

 • น้องพริ้ง@ม.เวสเทิรน์
  21  
  25 ก.ค. 60 | 10:04

 • นอกรอบน้องนา@ราชมงคล
  23  
  20 มิ.ย. 59 | 00:11

 • นอกรอบกลุ่ม น้องโอน@นิด้า
  22  
  3 ม.ค. 59 | 22:27

 • น้องน้ำ
  11  
  12 ส.ค. 58 | 22:29

 • น้องสตางค์
  26  
  10 เม.ย. 58 | 01:11

 • น้องหยก ม.ขอนแก่น จ้า
  30  
  7 ธ.ค. 57 | 00:07

 • น้องฟลุ๊ค
  21  
  5 ต.ค. 57 | 20:06

 • น้องเอ็ม
  26  
  8 ส.ค. 57 | 22:20

 • น้องป่าน
  39  
  25 ธ.ค. 56 | 11:09